fbpx

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_18_215, Inovační vouchery - IV. výzva

Název projektu: Analýza a optimalizace kinematiky zavěšení

Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizovat kinematické charakteristiky zavěšení přední a zadní nápravy a tím zlepšit jízdní vlastnosti vozidla SIGMA. Zároveň na základě získaných výstupu (zatížení podvozkových komponent) mohou být optimalizovány hmotnostní parametry jednotlivých dílů podvozku.

Stručný popis operace:
Projekt je zaměřen na analýzu kinematiky zavěšení vozidla SIGMA s následnou optimalizací kinematických charakteristik s cílem zlepšit jízdní vlastnosti a ovladatelnost vozidla a tím zvýšit konkurenceschopnost produktu společnosti SIGMA MOTOR.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

spolehliva-firma-2021_250

Copyright ©2021 | SIGMA MOTOR s.r.o. | IČ: 05766711 | společnost zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43151