fbpx

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_18_215, Inovační vouchery - IV. výzva

Název projektu: Analýza a optimalizace kinematiky zavěšení

Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizovat kinematické charakteristiky zavěšení přední a zadní nápravy a tím zlepšit jízdní vlastnosti vozidla SIGMA. Zároveň na základě získaných výstupu (zatížení podvozkových komponent) mohou být optimalizovány hmotnostní parametry jednotlivých dílů podvozku.

Stručný popis operace:
Projekt je zaměřen na analýzu kinematiky zavěšení vozidla SIGMA s následnou optimalizací kinematických charakteristik s cílem zlepšit jízdní vlastnosti a ovladatelnost vozidla a tím zvýšit konkurenceschopnost produktu společnosti SIGMA MOTOR.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_20_324, Partnerství znalostního transferu - VI. výzva

Název projektu: Spolupráce na VaV inovovaného typu vozidla SIGMA MOTOR s.r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je ve spolupráci s VUT Brno vyvinout návrh inovované verze vozidla SIGMA TN, s nižší celkovou hmotností, zvýšenou torzní tuhostí rámu a celkově lepšími dynamickými parametry, při zachování pasivní bezpečnosti.

Stručný popis operace:
Projekt je zaměřen na inovaci vozidla SIGMA TN. Po realizaci výzkumu a vývoje tohoto projektu a aplikaci všech poznatků do praxe se výrazně zvýší dynamika vozidla díky provedené váhové optimalizaci jednotlivých částí vozidla. To umožní dosahovat lepších výsledků na mezinárodních soutěží.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

spolehliva-firma-2021_250

Copyright ©2021 | SIGMA MOTOR s.r.o. | IČ: 05766711 | společnost zapsaná Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43151